Nabídka finanční podpory mobility

finanční podpory mobility

Nabídka finanční podpory mobility

Akademičtí pracovníci a PhD studenti FSV zabývající se ve svém výzkumu problematikou energetiky nebo klimatické změny mohou požádat o finanční podporu mobility ve výši 2 000 EUR / měsíc pro 1–12 měsíční výzkumné stáže na mimoevropských partnerských univerzitách projektu GEMCLIME.

Jedná se o následující univerzity: Arizona State University, University of Columbia, Cornell University, Harvard University, MIT, University of Maryland, Princeton University, Stanford University, University of California, McGill University, Australia National University, University of Auckland, University of Cape Town, Pontificia Universidad Catolica de Chile, National University of Singapore.

Pro bližší informace kontaktuje Františka Čecha na emailu frantisek.cech@fsv.cuni.cz