Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Informace pro uchazeče se speciálními potřebami, kteří se hlásí na Fakultu sociálních věd UK. 

Podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.

Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň musí k přihlášce nahrát Žádost o modifikaci přijímací zkoušky o spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

 

Kontaktní osoby a studijní poradci pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami

Mgr. Ivana Kabátková Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: ivana.kabatkova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

 

Důležité informace a odkazy

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebami

Kde hledat další informace?

Bližší informace o dané oblasti naleznete na stránkách www.cuni.cz v sekci „Studenti se speciálními potřebami“. Obrátit se můžete rovněž na kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách, nebo pracovníky Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami.

Stěhování Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami - IPSC

Od čtvrtka 12.10.2017  najdete Kancelář pro studenty se speciálními potřebami na adrese Slavíkova 22, 130 00 Praha 3. Naše Kancelář pro studenty se speciálními potřebami se z důvodu rekonstrukce celé budovy stěhuje. Více informací o stěhování celého Informačního, poradenského a sociálního centra (jehož jsme součástí) můžete najít zde.  

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky (pdf)

Informovaný souhlas (pdf)