Stipendia

Stipendia

 

Univerzita Karlova poskytuje několik druhů stipendií pro studenty. Ty základní jsou:
 

 • stipendium za vynikající studijní výsledky
 • stipendium za výzkumnou a vývojovou činnost
 • stipendium v případech zvláštního zřetele hodných (mimořádné stipendium)
 • stipendium na podporu studia v České republice,
 • doktorandské stipendium
 • stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium - tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří studují v prezenční formě studia. Popis je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy:

stipendium na podporu ubytování,
sociální stipendium

Související odkazy

Stipendia na FSV

  Stipendia přiznávaná na FSV:

 • NOVĚ!!!  Formulář žádosti o stipendium  - TENTO DOKUMENT JE DOSTUPNÝ POUZE PŘES FAKULTNÍ EMAIL A NEBUDE SDÍLEN MIMO FAKULTNÍ DOMÉNU !!!
 • Stipendium za vynikající studijní výsledky - vyplácí se jednorázově, automaticky, vždy začátkem prosince nejlepším studentům za studijní výsledky v minulém akademickém roce. O toto stipendium není třeba žádat.
 • podrobné informace k prospěchovým stipendiím - TENTO DOKUMENT JE DOSTUPNÝ POUZE PŘES FAKULTNÍ EMAIL A NEBUDE SDÍLEN MIMO FAKULTNÍ DOMÉNU !!!
 • Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí - vyplácí se jednorázově na základě žádosti studenta s vyjádřením garanta studijního programu. Povinnou přílohou této žádosti je doklad o získaném ocenění.
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných  -  za aktivní podíl na pedagogické  nebo tvůrčí činnosti fakulty, na mezinárodní spolupráci pracovišť fakulty, za sportovní výsledky na úrovni mistrovství republiky či mezinárodních sportovních soutěží, reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích nebo za příkladný občanský čin.
 • Stipendium na podporu studia v zahraničí - návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student před odjezdem do zahraničí.
 • Doktorandské stipendium - více informací zde
 • Ubytovací a sociální stipendia - popis je na stránkách Univerzity Karlovy. O tato stipendia je nutno žádat na webu (termíny jsou zpravidla během října a listopadu, jejich úprava je v opatření rektora. na příslušný akademický rok).