Jiné nabídky

Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global (EEGA)

Dovolujeme si Vás informovat o níže uvedené nabídce stipendií a finanční podpory.

NĚMECKO

Stipendia a finanční podpora poskytované sítí Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global (EEGA)

Leibniz ScienceCampus Eastern Europe – Global (EEGA) je síť osmi vysokých škol a jiných institucí v Lipsku, Halle a Jeně založená roku 2016, zabývající se problematikou (široce definované) východní Evropy v globálních souvislostech se zaměřením např. na otázky migrace, ekonomického vývoje, politické integrace, vývoje kultury aj. Poskytuje stipendia a jinou finanční podporu, které mohou využívat jak jednotlivci (postdoktorandi nebo doktorandi) ke svým studijním a výzkumným pobytům, tak různé instituce pro pořádání konferencí, seminářů apod.

Nejbližší termín uzávěrky přijímání žádostí je ve všech případech 1. června 2018. Všechny žádosti se musejí vztahovat k tématice, kterou se EEGA zabývá.

Kontakt a bližší informace: http://leibniz-eega.de/

Postgraduate-Grants

Postdoc Grants for Preparation of Funding Applications

Thematic Workshops and Conferences

jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ hledáme celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od září 2018. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku. 

Vypsání dobrovolnických míst v Německu 2018

Více informací naleznete v jednotlivých přiložených dokumentech. 

Pozor! - Každá dobrovolnická pozice má jiný deadline přihlášek

Mnichov

Regensburg

Würzburg

Krátkodobá stipendia DAAD

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů
„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“
„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)
„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce) 

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.

USA - University of Nebraska - Lincoln

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje: 

  • Cestu z ČR do USA (Lincoln, Nebraska)
  • Školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice
  • Zpáteční cestu z USA do ČR
  • Web Univerzity: University of Nebraska, Lincoln

Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.

Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách: Cost & Scholarships, How to apply

Zájemci o stipendium se hlásí samostatně na výše uvedeném odkazu.

Studium na Literárním institutu A. M. Gorkého v Moskvě

Literární institut A. M. Gorkého (Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo) v Moskvě přijímá občany České republiky do denního i dálkového studia i do aspirantury, a to jak na vlastní náklady, tak i do bezplatného studia v rámci kvóty financované z rozpočtu Ruské federace. Uchazeči musí předložit ukázky svých tvůrčích prací z některé z těchto oblastí: poesie, próza, literární kritika, dramaturgie, publicistika, dětská literatura, umělecký překlad.

Bližší informace najdete v příloze a na webové stránce Literárního institutu

Další informace v ruském jazyce: 

  1. Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo
  2. Kreativní semináře