Jiné nabídky

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na LS 2018/2019

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2018/2019.

Stipendium je určeno pro:      studenty vyšších ročníků a doktorandy

Délka stipendia:                      4 měsíce -  v letním semestru 1. 4. -31. 7. 2019

Výše stipendia:                        800,- EUR měsíčně

Počet stipendií:                       9 stipendií 

 

Zájemci o stipendia předloží ve dvou vyhotoveních:

 • motivační dopis v němčině
 • předběžný studijní plán (seznam kurzů Universität Hamburg)
 • potvrzení o dobré znalosti němčiny (minimálně B1)+
 • CV v němčině či angličtině
 • přehled studijních výsledků s anglickým či německým překladem
 • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, Diploma Supplement (týká se doktorandů)
 • 2 doporučující dopisy vysokoškolských pedagogů na UK v němčině či angličtině
 • akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)

Ad+  Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je  vítána.

 

Termín podání přihlášek včetně všech podkladů na OZS k rukám Anetě Höschlové, Hollar, kancelář 217 do pátku 21. září 2018.

 

Stipendijní pobyty na University of Heidelberg v LS 2018/2019

Vzhledem k tomu, že nebyla využita místa na pobyt v Heidelbergu na letní semestr 2018/2019, nabízíme možnost se dodatečně na tento pobyt přihlásit.

Heidelberg nabízí stipendium nadace Baden – Wirttemberg ve výši 500 EUR měsíčně (max. na 5 měsíců).

Požadované přílohy:

 • strukturovaný životopis v němčině
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

 

Zájemci předloží výše zmíněné dokumenty ve dvou vyhotoveních na OZS Anetě Höschlové, Hollar, kancelář 217 do pondělí 15. října 2018.

Týdenní stipendijní program MIRAI, Japonsko

Japonská vláda zahájila výběrové řízení pro MIRAI program. Jedná se zhruba o týdenní projekt, při kterém jsou nadějní studenti s vynikajícími výsledky pozvání do Japonska, aby se setkali s japonskými studenty a vědeckými pracovníky a vyměnili si s nimi zkušenosti. 

Datum konání: 5. prosince – 14. prosince 2018

Zaměření skupiny: ekonomie, business

Termín odevzdání přihlášky: 12. října 2018 

Bližší informace k přihlášce najdete na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR zde.

Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia AKTION ČR -Rakousko, LS 2018/2019

Program AKTION nabízí semestrální a ktrátkodobá výzkumná stipendia. Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců. 

Formulář žádosti o stipendium: zde

Výše stipendia: 1.050,- EUR pro studenty
                            1.150,- EUR pro VŠ učitele  

Termín odevzdání žádosti: 31. října 2018

Detailní informace pro uchazeče s postupem, jak se o stipendium ucházet naleznete na strátnách DZS.