Jiné nabídky

Semestrální stipendijní pobyt na univerzitě Kyung Hee v Koreji v ZS 2018/2019

 • Nabídka vládního stipendia pro studium na univerzitě Kyung Hee v Koreji v ZS 2018/2019
 • Počet míst: 1
 • Vybraný student/ka obdrží 500,000 KRW každý měsíc, uhrazené pojištění a zpáteční letenku
 • Jazyk výuky: Angličtina
 • Nabízené předměty

Podmínky:

 • České občanství
 • Velmi dobrý průměr
 • Určeno pro studenty bakalářských programů

Zájemci předloží do úterý 29. května následující materiály v AJ k rukám Anety Höschlové (OZS, kancelář 217)

 • Výpis výsledků za celé studium
 • CV
 • Motivační dopis
 • Seznam předmětů, které student plánuje studovat

Podrobné informace k nabídce a seznam všech požadovaných dokumentů, který bude muset vybraný student obratem doložit najdete zde.

 

letní škola polštiny - Varšavská univerzita

V souvislosti s nabídkou Varšavské univerzity, si Vás dovolujeme upozornit na letní školu polštiny, kde obdrží jeden student UK stipendium pro tento výjezd.

Zájemci dodají požadované dokumenty - vytištěné a v anglickém jazyce do 5. 6., na OZS k rukám Ing. Formánkové:    

V nominačním dopisu uveďte ročník, obor a stupeň studia. 

Více informací zde

DUO-Korea Fellowship Program

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín Programu „DUO-Korea Fellowship Program“, který umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.

Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola.

Podmínkou zařazení do programu je velmi dobrá znalost angličtiny. Výměnné pobyty se v zásadě mohou týkat libovolného oboru. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy.

Stipendium lze použít na krytí veškerých nákladů spojených s pobytem (např. letenka, pobytové náklady, školné).
Délka pobytu je 1 semestr (max. 4 měsíce).
Podrobné informace, formuláře a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici na webové stránce tohoto programu http://www.asemduo.org.

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2018/2019 je 14. května 2018.

Nabídka stipendia se každoročně opakuje.

Celá informace je zveřejněna na webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=20

jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ hledáme celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od září 2018. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku. 

Vypsání dobrovolnických míst v Německu 2018

Více informací naleznete v jednotlivých přiložených dokumentech. 

Pozor! - Každá dobrovolnická pozice má jiný deadline přihlášek

Mnichov

Regensburg

Würzburg

Krátkodobá stipendia DAAD

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů
„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“
„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)
„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce) 

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.

Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China.

Dovolujeme si Vás informovat o letní škole v Číně, kterou pravidelně pořádá několik severoamerickych a evropských univerzit a výzkumných center ve spolupráci s čínskými vysokými školami (výčet všech zainteresovaných univerzit a organizací naleznete níže v anglickém textu).

Témata letní školy 2018 jsou Klimatické změny a ochrana životního prostředí a Práva spojená s duševním vlastnictvím a patenty (vztahujícím se nejen na nejnovější technologie), v anglickém originále Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China

Jedná se o multidisciplinární program určený účastníkům, kteří se zabývají jak přírodními vedami a technickými disciplínami, tak i ekonomikou, socialními studii a humanitními obory.

K účasti na letní škole se mohou přihlásit jak studenti, tak doktorandi a vyučující tak i profesionálové působící mimo akademickou sféru. Podmínkou účasti je dosažená hranice 18 let. Více informaci na našem webu www.summerlawinstitute.com

Letos se uskuteční v termínu od 7.července do 4.srpna 2018. Místo konání: Peking, Čína.
Příhlášky přijímáme do 31.března 2018 na emailové adrese info@summerlawinstitute.com

Přednášející pocházejí jak z oblasti akademické (jedná se o přední severoamerické, evropské a čínské profesory), tak i z praxe (představitelé mezinárodních vládních i nevládních organizací, zástupci diplomatického sboru zahraničních ambasád v Pekingu, činitelé z Evropské Delegace, zástupci soukromých podniků a firem, soudci patentových tribunalů, vyjednavači na poli ekologických kvot). 

Letní škola současně nabízí také platformu, díky níž se setkávají účastníci z Evropy, obou Amerik, Afriky a Asie, a vyměňují si zkušenosti, navazují kontakty atd. Část frekventantů programu tvoří pravidelně také profesionálové, kteří přicházejí z praxe (VŠ učitelé, kteří si chtějí rozšířit znalosti; odborníci z nevládních organizací, z průmyslového sektoru a státní správy; novináři zabývající se problematikou klimatických změn & obnovitelné energie & duševního vlastnictví & nových ekonomik). 

Vzhledem ke svému multi-disciplinárnímu zaměření je LŠ určená budoucím (i současným) právníkům, ekonomům, odborníkům v oblasti společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální vztahy), ale i technikům a odborníkům v oblasti přírodních věd a ekologie. Naši panelisté a vyučující pocházejí z oborů napříč spektrem a Letní škola je multidisciplinární. 

Díky účasti na LŠ mají absolventi, vedle mnoha dalších služeb, asistencí a výhod, nárok získat stáž/pracovní pozici v kancelářích mezinárodních organizací a institucí, zastupitelských úřadech EU, obchodních komorách, či zahraničních firmách a mezinárodních advokátních kancelářích , které s naší letní školou spolupracují.

Na Vaše případné dotazy týkající se jak logistiky tak I odborné stránky program odpoví náš tým letní školy na e-mailu info@summerlawinstitute.com . Na stejný e-mail zasílejte také přihlášky, a to do 31.března 2018. Komunikačním jazykem je výhradně angličtina.

Informační brožura

Nabídka bezplatného studia v Rusku

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vám předáváme nabídku bezplatného studia na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace v bakalářském a magisterském studijním programu, se zahájením studia v akademickém roce 2018/2019.

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu v těchto studijních oborech:

a)      bakalářské studium (pro VŠ absolventy):

 • Mezinárodní vztahy

- forma studia: večerní

- délka studia: 3,5 roku

b)      magisterské studium

 • Mezinárodní vztahy
 • Ekonomika
 • Právo
 • Management

-forma studia: denní / večerní

- délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)

Studium je hrazeno z prostředků rozpočtu Ruské federace, tzn. poskytováno bezplatně. Ubytování na kolejích je poskytováno pouze studentům denního studia.

Počet míst pro jednotlivé obory je stanoven v rámci kvót přijímacího řízení a v závislosti na počtu podaných přihlášek (http://www.dipacademy.ru/admission/).

Počet míst pro Českou republiku není stanoven.

Uchazeči musí dodat do 27. dubna 2018 (pátek) na adresu -

MŠMT ČR
odbor mezinárodních vztahů a EU
k rukám Mgr. Ivany Ryškové
Karmelitská 529/5
118 12  Praha 1

následující doklady:

 • strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek
 • kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)
 • kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)
 • motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat   

Seznam doporučených kandidátů bude následně notifikován Diplomatické akademii MZV RF prostřednictvím ZÚ České republiky v Moskvě.

Více informací zde

Nabídka stipendií v Itálii

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám předáváme níže uvedenou informaci o nabídce stipendijních pobytů v Itálii poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy.

Pro akademický rok 2018/2019 bylo pro Českou republiku vyčleněno 18 měsíců, měsíční částka činí 900 eur.

Výběrové řízení pořádá MZV Itálie a zájemci mu podávají své žádosti přímo. Plátce stipendia vyžaduje registraci a podání přihlášky on-line.

Termín podání on-line přihlášek je 30. dubna 2018 ve 14.00 (italského času).

Informace viz:

https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=16

Humboldt-Universität zu Berlin - Master of Arts (M.A.) – Britská studia

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo od Humboldt-Universität zu Berlin (Spolková republika Německo) ve věci nabídky bezplatného studia.

Studijní program: Master of Arts (M.A.) – Britská studia (British Studies)

Studium je určeno pro absolventy/absolventky vysokých škol všech oborů s velmi dobrými znalostmi anglického jazyka. Studium začíná zimním semestrem 2018 (od října 2018) a zahrnuje semináře z oblasti britského práva, hospodářství, politiky, dějin, literatury a kultury. Interdisciplinární studium zahrnuje tříměsíční povinnou praxi ve Velké Británii, sepsání závěrečné práce, projektové semináře a rozmanité činnosti ve spolupráci s mezinárodními docenty/docentkami a studujícími. Všechny semináře jsou v anglickém jazyce. Studium je bezplatné.

Termín pro podání žádosti: 30. 4. 2018

Formulář pro zájemce a další informace ke studiu na webové stránce: https://www.gbz.hu-berlin.de/ma-british-studies

Případní zájemci se mohou obrátit přímo na kontaktní osobu:

Catherine Smith, Großbritannien-Zentrum

Tel.: (030) 2093 99040

E-Mail: gbz@gbz.hu-berlin.de

USA - University of Nebraska - Lincoln

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje: 

 • Cestu z ČR do USA (Lincoln, Nebraska)
 • Školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice
 • Zpáteční cestu z USA do ČR
 • Web Univerzity: University of Nebraska, Lincoln

Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.

Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách: Cost & Scholarships, How to apply

Zájemci o stipendium se hlásí samostatně na výše uvedeném odkazu.

Studium na Literárním institutu A. M. Gorkého v Moskvě

Literární institut A. M. Gorkého (Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo) v Moskvě přijímá občany České republiky do denního i dálkového studia i do aspirantury, a to jak na vlastní náklady, tak i do bezplatného studia v rámci kvóty financované z rozpočtu Ruské federace. Uchazeči musí předložit ukázky svých tvůrčích prací z některé z těchto oblastí: poesie, próza, literární kritika, dramaturgie, publicistika, dětská literatura, umělecký překlad.

Bližší informace najdete v příloze a na webové stránce Literárního institutu

Další informace v ruském jazyce: 

 1. Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo
 2. Kreativní semináře

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" mj. následující programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR:

- stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20.4.2018),

- program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ),

- program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).

Prosíme předejte tyto informace případným zájemcům z řad studentů, pedagogů, akademických pracovníků a managementu VŠ.

Vaše dotazy rádi zodpoví v českém, německém nebo anglickém jazyce. Dotazy směřujte přímo na níže uvedený sekretariát.
 

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Universitätsstr. 31

93053 Regensburg

Tel. (0049) 0941/943 - 5315

sekretariat@btha.de

www.btha.de