Brazílie

Universidade de Sao Paulo

Výběrové řízení FSV

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Dominice Formánkové (kancelář č. 217),
uchazeč vyplní následující E-application: E-application
Uchazeči dále předloží v českém a anglickém jazyce:

  • CV (uveďte e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
  • doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru (v angličtině)
  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – portugalština (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)
  • kopie pasu