Litva

Vilnius University

  • Web univerzity: Vilnius University
  • Důležité informace: RUK Litva
  • Počet míst: kvóta není stanovena
  • Požadovaný jazyk: angličtina

Výběrové řízení FSV

Uchazeči předloží:

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)
  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis/studijní plán v angličtině
  • Doklad o znalosti angličtiny (minimálně úroveň B1)
  • jeden doporučující dopis od školitele/garanta nebo vedoucího katedry v AJ
  • E-application