USA

Kansas State University

State University of New York at New Paltz

University of New Orleans

University of Oregon

 • Web univerzity: University of Oregon
 • Důležité informace: RUK USA
 • Počet míst: 3 trimestrální na celý rok
 • Požadovaný jazyk: Angličtina

University of Washington, Seattle

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině):

 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v AJ
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – angličtina (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků)
 • kopie pasu

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Dominice Formánkové (kancelář č. 217),
uchazeč vyplní následující E-application: E-application