USA

State University of New York at New Paltz

University of New Orleans

University of Oregon

 • Web univerzity: University of Oregon
 • Důležité informace: RUK USA
 • Počet míst: 3 trimestrální na zimní/jarní trimestr
 • Požadovaný jazyk: Angličtina

North Carolina State University

University of Washington, Seattle: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LS 2018/2019 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY

Kansas State University: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LS 2018/2019 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině) odevzdávejte prosím ve dvou vyhotoveních:

 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis vyučujícího z katedry
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.). Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.
 • kopie pasu
 • Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Anetě Höschlové (kancelář č. 217), uchazeč vyplní následující E-application: E-application
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.