Další evropské programy

ERASMUS+

Rektorát Univerzity Karlovy informuje o vyhlášení programu Erasmus Plus s počátkem řešení v roce 2018. Program zahrnuje moduly Strategic Partnerships (KA2), Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus, znalostní aliance a Aliance odvětvových dovedností, budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání a akce Jean Monnet. 

Celé znění výzvy je na webu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC

K programu byla zveřejněna příručka:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Prosíme o sdělení do konce roku 2017, zda budete mít případně zájem o tyto projekty. Fakultní termín pro podávání projektů v programu Jean Monnet byl stanoven na 12. února 2018. Informace k projektům Jean Monnet zde:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2018_en  

Upozorňujeme, že se tyto projekty sice podávají elektronicky, ale na fakultní úrovni je před jejich finalizací schvaluje pan děkan. U některých projektů je třeba souhlas pana rektora (formulář Declaration of Honour). 

Před podáním projektu je třeba se nejprve registrovat v unijní databázi Participant Portal. UK jiz registrována je, je třeba udělat individuální registraci:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

V případě Strategic Partnerships in the Field of Education, Training and Youth budou formuláře zde:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/

International Visegrad Fund - granty

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny)

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům západního Balkánu a Východního partnerství)

3. Visegrad Strategic grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

4. Visegrad University Studies Grants (podpora ustavení nových studijních programů a oborů vztahujících se ke státům Visegrádské skupiny)

 

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů